Inteligencja emocjonalna. Jak panować nad uczuciami

Inteligencja emocjonalna jest umiejętnością nazywania i właściwego rozpoznawania emocji - zarówno własnych, jak i innych. O tej ważnej umiejętności i o tym, jak ją w sobie rozwijać, w interesujący sposób pisze Justyna Tomczyk w poradniku "Inteligencja emocjonalna. Jak panować nad uczuciami". 

 

Wysoko rozwinięta zdolność rozpoznawania, rozumienia i zarządzania swoimi emocjami jest czymś, co w dużym stopniu wpływa na jakość naszego życia - tworzonych relacji czy odnoszonych sukcesów zawodowych. Justyna Tomczyk w poradniku bardzo dokładnie omawia składowe inteligencji emocjonalnej: kompetencje psychologiczne, kompetencje społeczne i kompetencje prakseologiczne. Znajdujemy też w nim test, który pozwala dokonać autodiagnozy inteligencji emocjonalnej i jej poszczególnych komponentów. 

 

Szczególnie pomocne jest wyjaśnienie istoty emocji i przedstawienie ich ważności - emocje nie są czymś zbędnym ani niewłaściwym. Wykształciły się na drodze ewolucji, by ułatwić adaptację organizmu do otoczenia. Jeśli tak jest, to nie tylko nie musimy się bać doświadczania emocji, lecz także możemy rozwijać się w tym zakresie, by jak najszerzej móc ze swojej emocjonalności korzystać. 

 

Autorka "Inteligencji emocjonalnej" prezentuje metodę dwóch kroków rozwoju IE. Pierwszy krok - "przemyśl", drugi krok - "działaj". Dla realizacji każdego z nich podaje konkretne wskazówki. Metoda ta wydaje się bardzo pomocna, pokazuje bowiem, że nasze funkcjonowanie emocjonalne pozostaje pod naszym wpływem. Możemy kontrolować i kształtować swoją emocjonalność. Szczególnie wartościową częścią poradnika są rozdziały zatytułowane: inteligentny emocjonalnie partner, inteligentny emocjonalnie rodzic i inteligentny emocjonalnie szef. Znajdziemy w nich konkretne wskazówki dotyczące tego, jak rozwijać IE w tych obszarach życia.