Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra - kim są?

Każdy człowiek doświadcza gorszego samopoczucia - smutku czy złości. Każdy czasem ma poczucie, że jest coś, z czym sobie nie radzi, co przerasta jego zasoby. Zwykle taki czas trwa krótko - wraca dobre samopoczucie i poczucie sprawczości. Niekiedy jednak tak się nie dzieje - trudności w codziennym funkcjonowaniu są na tyle duże, że konieczne jest skorzystanie z czyjejś pomocy. Tylko z czyjej? Przyjaciela? Rodziny? A może psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry? Kim jest każdy z tych profesjonalistów i jakiej pomocy można od nich oczekiwać? 

 

Psycholog

 

Psycholog jest absolwentem pięcioletnich studiów magisterskich. W trakcie studiów dowiedział się bardzo wiele o mechanizmach sterujących ludzkimi zachowaniami. Wie, czym są emocje i skąd się bierze motywacja. Doskonale rozumie, jak przebiega rozwój człowieka. Wie jeszcze wiele innych rzeczy i jest dobrze przygotowany do tego, by diagnozować podstawowe trudności w funkcjonowaniu. Ma kompetencje, by udzielać wsparcia w kryzysie, świadczyć poradnictwo psychologiczne. Do psychologa warto się udać, gdy czujesz, że dzieje się coś trudnego w twoim życiu, jest coś, z czym sobie nie radzisz, jednak trudno ci jednoznacznie zrozumieć, co się dzieje. Psycholog może ci pomóc w postawieniu diagnozy i w wybraniu najlepszej dla ciebie pomocy. Psycholog jednak, jeśli nie podjął dodatkowego szkolenia, nie ma kompetencji, by prowadzić psychoterapię. Jeśli więc w procesie diagnozy okaże się, że psychoterapia jest wskazana, konieczne będzie znalezienie specjalisty z tego zakresu - psychoterapeuty. 

 

Psychoterapeuta

 

Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem ministra zdrowia psychoterapeutą jest osoba, która posiada wyższe wykształcenie psychologiczne, medyczne (lekarz lub mgr pielęgniarstwa), pedagogiczne (pedagogika ze specjalnością resocjalizacja) oraz ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii (obejmujące co najmniej 1200 godzin)  w jednej z uznanych metod terapeutycznych: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej. Każdy psychoterapeuta ma obowiązek stale się doszkalać oraz poddawać swoją pracę regularnej superwizji (konsultować i omawiać swoją pracę terapeutyczną z superwizorem). Psychoterapeuta ma odpowiednie kompetencję do tego, by za pomocą metod psychologicznych leczyć choroby i zaburzenia psychiczne. Do najczęściej występujących zaburzeń, które skutecznie poddają się oddziaływaniom psychoterapeutycznym, zaliczamy: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (np. depresję), zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia potraumatyczne (np. PTSD), zaburzenia psychosomatyczne. Psychoterapia może przynieść dobre efekty w przypadku większości trudności emocjonalnych. 


Psychiatra 

 

Psychiatra to lekarz, który po ukończeniu studiów medycznych rozpoczął specjalizację w zakresie psychiatrii. Jest więc specjalistą od chorób i zaburzeń psychicznych. Lekarz psychiatra może pomóc w poradzeniu sobie z kłopotami natury emocjonalnej i psychologicznej dzięki wdrożeniu odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Dodatkowo lekarz psychiatra może być psychoterapeutą (lecz nie musi), wówczas może pomagać pacjentowi zarówno poprzez stosowanie oddziaływań psychologicznych, jak i farmakologicznych.